Csomópont-kiépítések és felújítások

epitkezes.jpg

Van ez a "Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden" című pályázat, amit a város "megnyert". Nem mondom el én is, hogy mi a baj vele, megtette ezt már a Kerékpárosklub és az Érdlakó is.

A tíz megpályázott terület közül ötnek kikerült a pályázata a műszaki ellenőri munkákra és ezekben egyszerű leírásként benne van, hogy egy-egy területen mit és hogyan fognak megváltoztatni.

Ezeket szedtem össze, hogy ne kelljen mindenkinek külön mazsoláznia.

Az Érd, Elöljáró-Velencei utak forgalomirányított csomópontjának fejlesztése

A Velencei út – Elöljáró utca keresztezésének fejlesztése, a forgalom gyorsabb és biztonságosabb lebonyolításának biztosításával. A járműosztályozós, jelzőlámpás kialakításon túl a buszöböl áthelyezése, gyalogátkelőhelyek kijelölése valamint zárt csapadékvíz-elvezető rendszer építése. A Velencei úton külön balra kanyarodó sávokat kell kialakítani mind a két irányból. A Csaba utca felől két járműosztályozó sáv létesítendő: egy jobbra és egy balra kanyarodó sáv.

A meglévő buszöböl áthelyezésével a meglévő gyalogátkelőhelyet is át kellett helyezni. A gyalogátkelő-hely új pozíciója a Velencei út 26/a szám előtt van, a két buszöböl között, elválasztó szigettel kell kialakítani.

A Velencei úttal párhuzamosan, mindkét oldalon a meglévő járdaburkolatok felújításra, szélesítésre, átépítendők. A járdaszakaszok 2,5m illetve 3,0m szélesek és a zöld területek felől kerti szegélysor zárja a burkolatszéleket.

Az alábbi közművek kiváltására van szükség:

  • kisfeszültségű légvezeték, közvilágítási légvezeték, televíziós légkábel kiváltása, oszlopainak áthelyezése az Elöljáró utca elején és a tervezett buszöböl környezetében
  • gázvezeték és bekötésinek kiváltása a tervezett buszöböl környezetében
  • tervezett útburkolat illetve csapadékcsatorna alá eső acél vízvezetékek és bekötéseik valamint tolózárak és egyéb műtárgyaik

A Velencei út két oldalán meglévő víznyelőaknák szintbe emelésén túl további 5 víznyelőakna építendő, Ügyész utcánál bal burkolatszélhez, Elöljáró utcánál a jobb, a Velencei út 33-35. szám határán a bal és a Velencei út 26/a szám előtt a kijelölt gyalogos-átkelőhelynél. mindkét oldali burkolatszéléhez. További két víznyelőaknát létesítendő a tervezett buszöböl kiemelt szegélye mellé a mély-pontokba illetve a járdaburkolatról lefolyó víz összegyűjtésére a kerti szegély vonalában. A tervezett víznyelőaknákat a meglévő gerinccsatornába kell bekötni a beton tisztítóaknákon keresztül.

Az Elöljáró utcában jelenleg kiépített csapadékvíz-elvezető rendszer nincs. A mélypontokban összesen 3db víznyelőakna építendő, melyeket az út keleti oldalán elhelyezett NA-300/KG-PVC csatornával az 1 jelű aknán keresztül kell bekötni a gerinccsatornába.

Az aktuális forgalomnagyságnak megfelelően felül kell vizsgálni a jelzőlámpa fázistervet. A jelzőlámpának forgalomtól függő vezérlés szükséges.

Ára: 170 millió forint

Várható befejezés: 2019.04.30

Az Érd, Diósdi út - Csaba utca csomópontjának fejlesztése

Érd Diósdi út és Csaba utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítése kijelölt gyalogos-átkelőhelyekkel. A Diósdi úton a városközpont irányából és a Csaba utcán külön balra kanyarodó sávok alakítandók ki.

A tervezési szakasz hossza a Diósdi úton ~143m. A meglévő burkolat szélessége 6,60m-7,00m között változik. Az önálló balra kanyarodó sávnál ennek szélesítése szükséges 9,5 méterre.

A beruházás részeként a tervezési terület dél-nyugati részén 3,0 méter széles ~25 m hosszon gyalogosjárda kiépítésével elválasztásra kerül a tárgyi út a jelenleg mobil elválasztással rendelkező Baján-Csanád utcáktól. Az érintett szakaszon a Baján-Csanád utcák ívét korrigálni szükséges ~25 méter hosszon 6-7 méter szélességben . A tervezési szakasz teljes hosszán az út északi felén a meglévő járda átépítésére és szélesítésére kerül sor térkő burkolattal ~100 m hosszon 3 méter szélességben, míg a déli oldalán a 72-től a 80-as számú ingatlanokig új járdaburkolatot kell kiépíteni ugyancsak térkőből ~90 méter hosszon 1,5 méter szélességben. Ezen kívül helyre kell állítani az érintett kapubejárókat.

A Csaba utcán a tervezési szakasz hossza ~65m, a járműosztályozónál 9,5 m széles a meglévő burkolathoz csatlakozásnál 6 méter. A csomóponti önálló balra kanyarodó sáv kialakítása miatt itt is az útburkolat szélesítésére lesz szükség. Az utca nyugati felén a meglévő járda rekonstrukciója szükséges ~65 m hosszon 1,5 méter szélességben. A keleti oldalon új járdaburkolatot kell kiépíteni~40 m hosszon 2,0 méter szélességben és ~18 méter hosszon 1 méter szélességben. Továbbá helyre kell állítani a tervezési szakaszon az érintett kapubejárókat.

Minkét úton a beavatkozási hosszakon a burkolat felújítása szükséges.

Az aktuális forgalomnagyságnak megfelelően felül kell vizsgálni a jelzőlámpa fázistervet. A jelzőlámpának forgalomtól függő vezérlés szükséges.

Közvilágítási szakági kiviteli tervet kell készítetni, a szükséges jóváhagyásokat, engedélyeket be kell szerezni és a kivitelezés befejezése után fénymérési jegyzőkönyvekkel kell igazolni a megfelelő közvilágítási szinteket.

Ára: 167 millió forint

Várható befejezés: 2019.11.01

Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése

Érd, Riminyáki út és Gellért utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítése kijelölt gyalogos-átkelőhelyekkel. A Béla utcánál meglévő kijelölt gyalogos átkelőhelyet meg kell szüntetni. A Riminyáki úton és a Gellért utcán is külön balra kanyarodó sávot kell kialakítani. A buszmegállókat szabványosra át kell építeni.

A Riminyáki úton parkolósávot kell létesíteni mindkét oldalon, a lehetséges helyeken, összesen 21 db parkolóhely 2,3 méter szélességgel.

A Riminyáki úton a kopóréteg felújítása szükséges 2-3 cm marás után 5 cm építésével.

A tervezési területen autóbusz öböl is épül, melynek útpályaszerkezete megegyezik az aszfalt burkolatú útpályaszerkezetével, attól süllyesztett szegéllyel kell elválasztani.

A parkolóhelyeket, kapubehajtókat, gyalogos járdákat térkő burkolattal kell kialakítani, a szükséges helyeken eltérő színnel.

A Gellért utcában a teljes meglévő aszfalt pályaszerkezet visszamarása szükséges, az alapréteg meghagyásával.

A Gellért utcán 5 db hosszanti parkolóhely építendő 2,3 m szélességgel

A Riminyáki úton az útpálya, illetve parkolóhelyek, és a gyalogjárda között a kialakuló nagy magassági különbségek miatt a tervezési szakasz nagy részén térdfalat/támfalat kell építeni. Az útpálya és a gyalogjárda közé min. 0,50 m szélességű felületet létesítendő. A párhuzamos parkolóhelyek, és a gyalogjárda közé minimum 0,50 m szélességű kilépő felületet létesítendő, hogy a gépjárműből történő kiszállást megkönnyítendő. A kilépő felület, és a gyalogjárda közé a támfalhoz oldalról rögzített, egyedi gyártású gyalogos korlátot kell kihelyezni, a leesések megakadályozása érdekében.

A gyalogos járdák szélessége szinte mindenhol 1,5 méter + padkafolyóka, kivétel a Gellért utca bal oldalán az utolsó 20 méter ahol 1,2 méter 0,3 m padkafolyóka.

Az aktuális forgalomnagyságnak megfelelően felül kell vizsgálni a jelzőlámpa fázistervet.

A tervezési területen egyes kapubehajtók esetében (Riminyáki út 54. sz. ill. Gellért utca 1. sz. és 3. szám, mindegyik a szelvényezés szerinti bal oldalon) a kialakuló nagy szintkülönbségek miatt a kapubehajtó teljes hosszán az ingatlan felé lejt, így a kapu előtt hosszában ezeken a helyeken rácsos folyókával kell elvezetni a feléjük folyó vizet. Mindhárom kapubehajtó előtt, a szegély mentén víznyelőt kell elhelyezni. Ezen három kapu esetében a kapu szerkezetét 10-18 cm-rel meg kell emelni.

A tervezési területen jelenleg nyílt árkos vízelvezetési rendszer működik. Ez jellemzően előre gyártott beton elemekből került kialakításra, a kapubehajtók előtt beton szerkezettel lefedve. Az autóbusz megállóhelyek, illetve egyes parkolásra használt felületek alatt ugyancsak el van fedve a trapéz szelvényben burkolt árok.

A Riminyáki út jobb oldalán, a Gellért utcától kezdődően a tervezési területen végig az előző bekezdésben leírtak szerinti burkolt árok a közelmúltban megépített, így jó állapotú, megtartjuk. A Riminyáki út mentén, a jobb oldalon a 61. számtól a Gellért utcáig a meglévő kialakítás helyén, azzal megegyező fenékszinttel a fentiekkel megegyező kialakítás építendő.

Az Alba Geotrade Zrt. „Érd, Modern Városok Program – Nyugati és Keleti csapadékvíz főgyűjtők. Vízjogi létesítési engedélyezési terv” című terve alapján A Béla utca keleti oldalán, valamint az utca csatlakozásától a Riminyáki út mentén annak bal oldalán (a Béla utca és a – tervezési szakasz vége között) Csomiép TB 60/100/80 előre gyártott elemekből kialakított nyílt vízelvezető rendszert épült. Az árkot a kapubehajtók előtt „D” forgalmi terhelési osztályra megfelelő, az elemekhez gyártott fedlappal fedzek le.

Az útpálya szélesítése miatt a vízelvezető rendszert lefedni szükséges. Ezt a teljes érintett szakaszon az előre gyártott elemekhez illeszkedő, ugyancsak előre gyártott fedő elemekkel kell megvalósítani. A vízelvezetési rendszer lefedése miatt víznyelők, illetve tisztítóaknák építése szükséges.

A Gellért utcában az út két oldalán D=40 cm átmérőjű csapadékcsatornát kell kialakítani KG PVC csőből, melyeket a Riminyáki út jobb oldalán vezetett csatornába egy-egy tisztítóakna kialakításával kell bekötni.

A teljes tervezési területen az útpályákra jutó vizeket a szegélyek mentén, új helyeken elhelyezett víznyelőkkel kell bevezetni a csapadékvíz csatornába.

A tervezési terület nagy részén a gyalogos járdák és az útpálya elválasztása miatt a gyalogos felületekre eső víz elvezetését padkafolyókák, illetve esetenként rácsos folyókák beépítésével kell megoldani. A padkafolyókák alá műanyag drain csövet kell építeni hosszirányban a víznyelőbe bekötve.

A tervezett három gyalogátkelőhely erősebb megvilágításáról a kivitelezés keretein belül gondoskodni kell. A tervezett világítás megvalósításához egy új tartóoszlop építése szükség. Ehhez el kell készíteni a tanulmányterv vonatkozó munkarésze alapján a kiviteli tervet.

A Riminyáki út, és a Gellért utca mentén hosszirányban a bal oldalon, jellemzően az útterület határtól mintegy 2 m-re fut az ivóvíz gerincvezeték, mely ac 100 acél csőből lett építve. A Riminyáki út mentén, a csapadékcsatorna átépítésre kerül. A folyás fenékszint csökkentésével, nagyobb keresztmetszetű beton vízelvezető elemek beépítésével a beavatkozás mind a hossz, mind a keresztirányú bekötés vezetékeit érinti. A teljes tervezési területen a gerincvezetéket a meglévő bent hagyása mellett új, KPE 110-es műanyag csővel kell kiváltani. A házi bekötéseket ugyancsak kiváltandók. A kiváltás minden esetben 10 bar-os, elektrofittinges, nyomás alatti megfúrós szerelvényekkel történjen!

Az érintett házi bekötéseket ki kell váltani, védelembe kell helyezni.

Az aktuális forgalomnagyságnak megfelelően felül kell vizsgálni a jelzőlámpa fázistervet. A jelzőlámpának forgalomtól függő vezérlés szükséges.

Ára: 269 millió forint

Várható befejezés: 2019.06.30

Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével

Parkoló

A Felső utca 45 szám elé tervezett parkoló bejárata a Felső utcából nyílik, és 22 db parkoló állás kerül kialakításra, ebből 1 db a mozgáskorlátozottak részére tervezett (a parkoló állások mélysége 4,50 m, szélessége 2,50 m). Minden oldalról kiemelt szegéllyel határolt. A csapadékvíz víznyelő beépítésével kerül elvezetésre a Karolina utca árkába. A parkoló állások burkolata térkő, a közlekedőút burkolata aszfalt ~ 260 m2.

Felső utca szerviz útja

A Felső utca szerviz útjának tervezett burkolatszélessége 5,50 m ~125 m hosszon, valamint 4,0 m 130 m hosszon. A Felső utca 90-94 szám előtt 4-6 méter a módosított nyomvonalon a Felső utcához való csatlakozásnál. A szervizút meglévő földmedrű árok felé lejt. Az szervizúton 19 db merőleges parkoló állás(melyek mélysége 4,50 m, szélessége 2,50 m.) és 1 db mozgáskorlátozott parkoló állás kerül elhelyezésre A meglévő járda átépítése szükséges. Szalagkorlátot kell építeni a szervizút Felső utca felőli oldalán ~250 m hosszon. A tervezett út bal oldalán „K” szegély kerül elhelyezésre, mely 30 m-ként surrantókkal meg van nyitva. Ezek a surrantók vezetik el a csapadékvizet a meglévő földmedrű árokba. Lokálisan az árok burkolása szükséges. A Felső utca meglévő nyílt földmedrű árokrendszerét rendezni, tisztítani szükséges. A feliszapolódott átereszeket tisztítani szükséges. A Kinga utcai csatlakozást ~35 méter hosszan 5 méter szélességben.

Kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése a Felső utcán és a Karolina utcán. Ehhez kapcsolódóan gyalogos korlát létesítése a Felső utcai lépcső mellet. Járda építése a Felső utca 45. szám előtti parkoló mellett ~80 m hosszon 1,5 méter szélességben.

A fentiekhez kapcsolódóan el kell készíttetni a módosított közvilágítás kivitelitervét és meg kell építeni a szükséges módosítását is.

Ára: 110 millió forint

Várható befejezés: 2019.06.30

Érd két pontján (Daróczi utca, Gárdonyi utca) forgalomirányított csomópont kiépítés

Érd, Kossuth Lajos út Gárdonyi Géza út kereszteződésének forgalomtechnikai korszerűsítésének megtervezése

A kivitelező feladata a VIA FUTURA Kft. 1610/5 tervszámú (2016.08.) engedélyezési terve (Érd, Szent István út - Kossuth Lajos út kapcsolat a kapcsolódó Gárdonyi Géza út és Szent László tér forgalomtechnikai korszerűsítése) alapján módosított kiviteli majd megvalósulási tervek elkészítése.

Az engedélyezési tervtől eltérően a kiviteli tervet Kossuth Lajos út 67. szám és az uszoda bejárata közti szakaszra (~160 méter, 6,0 méter szélességben) és Gárdonyi Géza utca csatlakozó részére kell elkészíteni.

A kivitelező feladata a megvalósulási tervek elkészítése is.

A Kossuth Lajos út – Gárdonyi Géza úti csomópontban jelzőlámpás csomópontot kell kiépíteni 3 db kijelölt gyalogos-átkelőhellyel.

A jobb oldalon az uszoda bejárójától a meglévő buszmegálló peronjáig új aszfalt járda építendő 1,5 m-es szélességgel ~25 méter hosszan..

A Kossuth Lajos úton, az uszodával szemközti.  jobb oldalon a meglévő buszöböl megtartásra kerül, míg a 78-. és 80 számok előtti, a bal oldalon lévő buszmegállót peronnal, járdakapcsolattal és váróval együtt el kell bontani, területét rekultiválni szükséges. Helyette a 76 és 78 számok előtt, a bal oldalon szabványos buszöblöt kell építeni új peronnal és konzolos buszváróval.

A Kossuth Lajos utca érintett szakaszán alapvetően kiemelt szegélyt kell építeni, kivétel a kapubehajtók, járdák a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél.

A Gárdonyi utca déli ágán ~21 m hosszon aszfalt burkolat építendő ki 5,50 m szélességben, „K” szegéllyel határolva. Az északi ágán a meglévő burkolathoz kell csatlakozni ~13 m hosszon 5,5 méteres szélességben.

A csomópontban a járdakapcsolatok átépítendők, a megfelelő taktilis jelzéseket a csomópontokban és a buszmegállókban ki kell építeni. A tervezési területen belül a kapubehajtók felújítása/kiépítése szükséges az alábbiak szerint:

  • meglévő, térkő burkolatú kapubehajtó esetén: új térkő burkolatú kapubehajtó a meglévővel legalább megegyező minőségben és fektetési mintázattal
  • meglévő, beton vagy aszfalt illetve szilárd burkolattal nem rendelkező kapubehajtó esetén: új aszfalt burkolatú kapubehajtó.

A tiltott gyalogos átkelések megakadályozására gyalogos korlátokat kell telepíteni.

A Kossuth Lajos úton ~10 méter hosszan, a jobb pályán, a bal pályán ~ 20 méter hosszan valamint a buszöböl területén teljes pályaszerkezet építendő ki, a tervezési szakaszon belül az egyéb útfelületen kopóréteg csere szükséges. Az egyéb utcákban a helyszínrajzon jelölt határok között teljes pályaszerkezet cseréje/építése szükséges. Az autóbusz öblök burkolatát beton burkolattal kell kialakítani.

A Kossuth Lajos utcán zárt csapadékcsatorna gerinchálózat kiépítése szükséges ~250 méter hosszon, melynek befogadója a meglévő TB elemes átokrendszer a Kossuth Lajos utca 88 szám előtt.

A Gárdonyi utcában zárt csapadékcsatorna kiépítése szükséges melynek befogadója a Kossuth Lajos utca gerinc csatornája.

A zárt csapadékcsatorna rendszeren kívül még  rácsos folyóka építése szükséges 37 m hosszon a Kossuth Lajos utcán a Gárdonyi Géza utca 2 számnál, valamint a befogadó védelmére a Szent István utcai árok bekötésnél gereb és hordalékfogó építése is szükséges.

Az aktuális forgalomnagyságnak megfelelően felül kell vizsgálni a jelzőlámpa fázistervet. A jelzőlámpának forgalomtól függő vezérlés szükséges.

Közvilágítási szakági kiviteli tervet kell készítetni, a szükséges jóváhagyásokat, engedélyeket be kell szerezni és a kivitelezés befejezése után fénymérési jegyzőkönyvekkel kell igazolni a megfelelő közvilágítási szinteket.

Érd, Bajcsy Zsilinszky út - Daróczi utca kereszteződés forgalomtechnikai korszerűsítése

A kivitelező feladata a VÍZKÖRTERV Kft. VKT/2016/51 tervszámú (2016.10.) engedélyezési terve alapján kiviteli majd megvalósulási tervek elkészítése.

Érd, Bajcsy–Zsilinszky út és Daróci – Alsóerdősor utcák kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítése kijelölt gyalogos-átkelőhelyekkel.

A tervezési terület az útkereszteződés középpontjától számított kb. 100-100 m a Bajcsy-Zsilinszky úton ~6,5 méter szélességben és kb. 50 és 60 m a két keresztező utcán. Az Alsóerdősor utcán (5,5 – 6,0 méter széles) a Barackfa utcai csatlakozás még kiépítendő. A Daróci utca ~5,1-5,65 méter széles.

Az érintett szakaszokon az utak burkolatát fel kell újítani, meg kell erősíteni.

A Bajcsy-Zsilinszky út és Daróczi utca által határolt, délre található területen oszlopok kihelyezése szükséges a Bajcsy-Zsilinszky út illetve Daróczi utca felől megközelíthető parkoló felületek átjárhatóságának megakadályozása érdekében. Daróczi utcai jelzőlámpa felállási szakasza mentén a parkoló megközelítését biztosító K szegélyt kiemelt szegélyre kell átépíteni (10,0 m hosszban).

A Bajcsy-Zsilinszky út mindkét becsatlakozó irányában meglévő buszöblök és buszmegállók találhatók, közvetlenül a csomópont lekerekítő íveihez csatlakozva. A csomópont jelzőlámpás szabályozásra való áttervezése és a gyalogos átkelő és a buszmegálló között lévő, jelenleg sem szabványos távolság megfelelő növelése érdekében szükséges a buszöblök, buszmegállók távolabb helyezése a csomóponttól a buszvárókkal együtt. A buszöböl mentén haladó járdaszakaszok felújítása szükséges. A buszöblöket bazaltbeton burkolattal kell kiépíteni.

A tervezési szakaszon található telekbehajtók átépítése szükséges.

Az aktuális forgalomnagyságnak megfelelően felül kell vizsgálni a jelzőlámpa fázistervet. A jelzőlámpának forgalomtól függő vezérlés szükséges.

Közvilágítási szakági kiviteli tervet kell készítetni az engedélyezési terv azonos munkarésze alapján, a szükséges jóváhagyásokat, engedélyeket be kell szerezni és a kivitelezés befejezése után fénymérési jegyzőkönyvekkel kell igazolni a megfelelő közvilágítási szinteket.

A Daróczi és az Alsóerdősor utcák érintett szakaszain szikkasztóárkok kialakítása szükséges a meglévő árkok nyomában; Érd csatornahálózatának felülvizsgálatát, komplex tervezését az Unitef’83 Zrt; végzi, amely kiterjed a jelen tervezési területre is! A burkolt felületek alatt végighúzódó hossz-csatornák, átereszek felújítását, szükséges átépítését az Unitef’83 Zrt; által készülő terveknek megfelelően kell elvégezni. A Bajcsy-Zsilinszky út mentén lévő árkokat szükséges jó karba helyezni.

Ára: 152 millió forint

Várható befejezés: 2019.04.30

Címkék: út csomópont vekop

2018.04.19. 15:08 Érden Élni Érdemes

Facebook

Érden Élni Érde(m|k)es

Érden élni érdemes vagy érdekes... szinte minden napra jut valami pozitív vagy negatív élmény. Itt ezekről olvashattok.

Hozzászólásokat szívesen fogadunk emailben, ha pedig szeretnél te is blog bejegyzést írni, akkor kérlek küldd el nekünk a tervezett bejegyzésedet az erdelerd@gmail.com email címre! Köszönjük!

Címkék

1% (2) 2016 (1) 2017 (1) 2018 (1) adó (14) alapítvány (14) áram (2) autó (1) Bács István (1) baleset (6) beszámoló (1) birkózás (1) blog (5) bűnügy (1) csatorna (22) csomópont (3) egészség (8) egyesület (3) egyház (1) épület (3) Érdekfeszítő (5) ÉrdiPaletta (3) Érd Aréna (1) Érd Nagyállomás (1) ÉTH (2) EU (1) éves beszámoló (2) facebook (1) Facebook (4) Fenyves (1) festmény (1) fesztivál (8) Föltámadott a tenger (1) fórum (9) gyalog (1) heti események (1) híd (1) hulladék (4) Interspar (1) iskola (11) járulékos veszteség (1) játék (2) javítás (6) jótékony (3) kémény (1) kerékpár (7) kertváros (4) kézilabda (4) kiállítás (4) költségvetés (2) koncert (6) könyvtár (2) környezet (1) közbiztonság (10) közigazgatás (1) közlekedés (56) közmeghallgatás (1) közmű (1) közösség (28) közszolgáltatás (13) közvilágítás (3) kultúra (10) lakosság (29) LED (2) LMP (1) lőtér (2) M7 (1) március 15 (1) megemlékezés (1) megye (1) minaret (1) MKKP (1) Modern Városok (1) motor (1) mozgás (2) negatív (73) NUTS (1) Ófalu (1) oktatás (2) önkormányzat (63) orvos (1) Óváros (1) óvoda (2) pályázat (4) parkolás (1) párt (1) pénz (26) Petőfi (1) piac (5) podcast (72) polgármester (2) polgárőrség (4) politika (16) posta (2) pozitív (56) rádió (1) rendőrség (7) RVK (1) sport (9) statisztika (2) számtan (1) szelektív (1) szemét (13) Szent István (2) szja (3) szociális központ (1) szomszéd (2) szórakozás (6) tábor (1) turisztika (1) tv (1) újság (5) út (11) vállalkozás (2) vásár (4) vasút (7) vekop (2) víz (9) vízelvezetés (1) weblap (24) weboldal (3) záportározó (1) zene (5) Címkefelhő